Řemeslo
je OK!

Hledejte práci tam, kde skutečně je

(5. 10. 2023) Burzy práce a vzdělávání v Olomouckém kraji jsou interaktivními přehlídkami významných zaměstnavatelů z nejrůznějších odvětví a středních a vysokých škol, které nabízejí vzdělávání v perspektivních oborech.

Základním společným cílem organizátorů je umožnit bezprostřední kontakt s regionálními zaměstnavateli a středními odbornými školami, bezprostřední sdílení aktuálních informací o situaci na trhu práce, osvěta veřejnosti a rozvoj interaktivního kariérního poradenství, propagace odvětví, oborů a profesí důležitých pro hospodářství Olomouckého kraje.

Cílem těchto akcí je představit klíčové regionální zaměstnavatele, seznámit veřejnost s možnostmi pracovního uplatnění různých kvalifikovaných profesí na trhu práce a pomoc žákům základních škol (příp. studentům středních a vysokých škol) při výběru vhodného oboru studia nebo již přímo pracovního místa.

Burzy se konají každý rok na podzim (v období září – říjen) v jednotlivých okresních městech a v krajském městě Olomouci. Více informací naleznete ZDE.