Řemeslo
je OK!

TECHNOhrátky: žáci žákům

(3. 7. 2023) Hlavní myšlenkou projektu s názvem TECHNOhrátky je přiblížení technických a odborných oborů zábavnou formou žákům.

Celodenní akce pro žáky ZŠ je pojatá jako “seznamka” s obory zaangažovaných škol. Během dopoledne si žáci vyzkouší úkoly z nejrůznějších oborů. Rotačním způsobem navštíví postupně šest speciálních pracovišť, kde v menších skupinkách vykonávají dílčí aktivity a na závěr vždy plní stanovený soutěžní úkol, bodovaný učiteli odborného výcviku. Velký ohlas v Pardubicích vzbudila mezi žáky například možnost práce s roboty.

Odpoledne dostanou prostor zaměstnavatelé a partneři středních škol, kteří prezentacemi přiblíží výrobní program firmy, požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, nabídky benefitů pro studenty apod. (firemní stipendia, možnosti praxí atd.).

Vrcholem celého dne je pak závěrečná hra – speciální vědomostní kvíz prověřující znalosti, které si žáci ZŠ odnesli a zapamatovali. Kvíz tvoří dvě části – nejprve otázky podle vzoru televizní soutěže Riskuj! a poté odkrývání číselně zakódovaných obrázků – tzv. Kufr.

Obory představují pod dohledem učitelů žáci žákům, středoškoláci deváťákům. Tím se poměrně daří eliminovat ostych a žáci ZŠ se víc zapojují do činností a vyptávají se. No a nepochybně je lákavá i výhra velkých ovocných dortů pro nejúspěšnější družstvo závěrečné soutěže. Ukázky z jednotlivých akcí je možné sledovat online na webu, facebooku nebo youtube včetně fotek a videí.

Do TECHNOhrátek se dosud zapojilo 101 základních škol – 95 z Pardubického, 3 z Olomouckého, 1 z Královéhradeckého a 1 ze Středočeského kraje a 1 z polského města Miedzylesie. V rámci akce bylo prezentováno celkem 64 oborů.