Řemeslo
je OK!

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – stipendia 2022/2023

Správný výběr vzdělání patří mezi důležitá a někdy i velmi složitá rozhodnutí, která člověk v životě udělá. Volba střední školy ve velké míře ovlivní celý Váš život, a proto je důležité věnovat jejímu výběru náležitou pozornost. Zamyslete se nad tím, co vás zajímá, v čem jste dobří, jestli jste studijní typ, či zda jste manuálně zruční nebo technicky zaměření. Je dobré zaměřit se nejen na atraktivitu daného oboru, ale také na jeho uplatnění na trhu práce. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že Vámi vybraný obor není příliš přitažlivý, může být naopak velmi ceněný zaměstnavateli a firmami. Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno.

Olomoucký kraj se snaží zvýšit zájem žáků o studium vybraných oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce dlouhodobý zájem. V Olomouckém kraji, stejně jako minulý rok, je velký nedostatek řemeslníků a absolventů technických oborů. Proto od školního roku 2010/2011 významně finančně podporujeme žáky vybraných učebních oborů a od školního roku 2014/2015 také žáky vybraných technických oborů zakončených maturitní zkouškou. V současné době mají nárok na stipendium žáci celkem 30 učebních oborů a 18 technických oborů zakončených maturitní zkouškou, přičemž počet a skladba podporovaných oborů jsou průběžně upravovány podle požadavků trhu práce. Letáček, který právě držíte v ruce, přináší přehled podporovaných oborů vzdělání a škol, které tyto obory nabízejí.

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel je hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje a vztahuje se jak na žáky škol zřizovaných Olomouckým krajem, tak i na žáky soukromých škol.

Seznam podporovaných oborů vzdělání Olomouckého kraje pro školní rok 2022/2023