Řemeslo
je OK!

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4